Servidores de grupos de oración: reunión extraordinaria